استاندار قزوین مطرح کرد؛ معرفی ظرفیت های بانوان قزوینی با برگزاری نمایشگاه دایمی

استاندار قزوین گفت: نمایشگاه دستاوردهای بانوان گام ارزشمندی برای معرفی ظرفیت های بانوان استان بوده و در این راستا باید با همکاری دستگاه های مربوط شرایط را برای ایجاد مکانی دایمی به عنوان بازارچه فراهم کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل