استفاده از ظرفیت پارکینگ‌های خارج از محدوده مرکز شهر در ایام نوروز ۹۸

به منظور جلوگیری از ترافیک شهری در ایام نوروز ۹۸ از ظرفیت‌های پارکینگ‌های خارج از محدوده مرکز شهر استفاده خواهد شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل