دکتر رحمانی فرماندار بوئین زهرا:فرهنگ سازی برای استفاده از صنایع دستی ایرانی باعث می‌شود، مردم با هنر‌های فاخر و بومی کشورمان آشنا شوند

رییس، کارشناسان، مربیان و هنرمندان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان با رحمانی فرماندار بویین‌زهرا دیدار کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل