دکتر رحمانی فرماندار بوئین زهرا:یقینا استفاده از تجربه باز نشستگان راهگشا خواهد بود

صبح روز جمعه ۳ اسفندماه، نمایندگان کانون بازنشستگان سازمان تامین‌ اجتماعی شهرستان بویین‌زهرا با علی رحمانی فرماندار این شهرستان دیدار کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل