نجفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا : درخشش وافتخار آفرینی اهالی فرهنگ وهنرشهرستان در جشنوارهای ملی و استانی

علی نجفی شهرستانکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا در گفتگویی اختصاصی با ولی االه حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به کمبود و شرایط سخت اعتبارات برای اجرای فعالیت و برنامه های فرهنگی و هنری در شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد : علی رغم اینکه در حال حاضر با کمبود شدید اعتبارات و امکانات در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری مواجه هستیم اما هنرمندان شهرستان با توجه به استعداد و ظرفیت و همچنین انگیزه و پشتکار توانسته اند در بخش های مختلف در سال جاری موفقیت های ارزنده ای را کسب نمایند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر