چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد امروز شنبه در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل