حضور فعال هنرمندان قزوینی در چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی اهواز

آثار هنری سه صنعتگر فعال عرصه صنایع دستی استان قزوین در چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی اهواز به معرض نمایش درآمد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل