در تدوین بودجه شهرداری، جان و مال مردم شهر اولویت دارد یا هزینه‌های غیر ضروری؟!

دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در پنجمین نشست بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۹۸؛ گفت:
ارسال شده توسط آرام راد | متن کامل