دادستان عمومی و انقلاب قزوین: مطالبه گری در چارچوب قانون حق مردم است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ما در دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از مشکلات مردم که منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود به دلیل عدم دانش حقوقی آنان است به گونه ای که خیلی از افراد از حقوق اولیه خود اطلاعی ندارند و همین امر موجب می شود که در مراودات و روابط اجتماعی دچار مشکل و زیان شوند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل