در بازآفرینی سبزه‌میدان، سینما ملت نیز احیا می‌شود

گروه اجتماعی- پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان، یک پروژه بزرگ با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی است و اجرای آن نقش مهمی در نشاط اجتماعی خواهد داشت.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل