وزیر دادگستری:اختلاس مدیران ما را شرمنده ملت می‌کند

وزیر دادگستری اظهار کرد: مدیران پاکی داریم که بی‌خیال هستند و نسبت به مشکلات کشور حساسیتی ندارند آنها کم توفیق هستند، از طرف دیگر برخی مدیران کاردان و به کار خود مسلط هستند اما دلسوز نیستند آن‌ها نیز مدیران موفقی نیستند. وی افزود: برخی مدیران عالم و دست‌پاک هستند اما فضیلت اخلاقی ازجمله تواضع و فروتنی ندارند آن‌ها نیز معمولاً وجاهت و مقبولیت ندارند، برخی مدیران قائل به مشورت با بقیه نیستند و علیرغم اینکه تلاش می‌کنند زمین می‌خورند چراکه خودشان را در حدی می‌بینند که بی‌نیاز از مشورت هستند.
ارسال شده توسط گویا | متن کامل