کدام دستگاه اجرایی مرتبط؟

واقعیت این است که اگر خبرنگاری، گزارشی واقعی، منطقی و مستدل ارایه داده باشد، بایستی شهامت ایستادن پای مطالبش را داشته باشد و در نهایت با اثبات موضوع، اجازه ندهد احدی به جامعه‌ی رسانه‌ای، تعرض و یا بدون جهت علیه او شکایت کند و اگر هم نه، که در صدد اصلاح خود و رسانه‌اش برآید. و اما واقعه‌ی پیش روی و اظهارات رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان، می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی، تشکیل و یا فعال نمودن «دستگاه اجرایی مربوطه» در سطح استان باشد تا از این پس شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم، البته به شرط پیگیری و همت شورای اطلاع‌رسانی استان. ان‌شاا...
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل