نماینده باید با تمام ظرفیت و بدون منت برای مردم دوندگی کند و چون منتخب مردم است باید برای حل مشکلات مردم با تمام توان تلاش کند.

نماینده باید با تمام ظرفیت و بدون منت برای مردم دوندگی کند و چون منتخب مردم است باید برای حل مشکلات مردم با تمام توان تلاش کند. نماینده مثل سایر مسولین نیست که حکم خود را از مقام بالادست خود میگیرند. بلکه نماینده حکم اش را از دست مردم میگیرد و حکم اش همان رای است که مردم به صندوق ها می اندازند.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل