بانویی رئیس شورای اسلامی شهر شال خبرداد: انتخاب علیرضا انصاری به عنوان شهردار جدید شال

عارف بانویی در گفتگویی اختصاصی با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به انتخاب مهندس جواد خلج طایفه شهردار قبلی شهر شال به عنوان شهردار آبگرم اظهار کرد : اعضای شورای اسلامی شهرشال پس از انتخاب مهندس خلج طایفه به عنوان شهردارآبگرم در چند جلسه موضوع انتخاب شهردار جدید شهر شال را در دستور کار قراردادند. وی سپس ضمن تقدیر و سپاس از خدمات و فعالیت های هفت ساله خلج طایفه در مجموعه شهرداری شال ادامه داد: برای سکان داری شهرداری شال گزینه های متعددو صاحب نامی برای سکان داری شهرداری شال برنامه ارایه داده بودند؛ که در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر شال پس از چند جلسه بررسی دقیق سوابق و همچنین برنامه های ارایه شده در نهایت با اکثریت قاطع مهندس علیرضا انصاری شهردار کنونی شهر خاکعلی را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای هدایت شهرداری شال انتخاب کردند. بانویی افزود : مهندس انصاری با توجه به اینکه سابقه مسئولیت شهرداری های شهرهای سگزآباد ، آبیک و در حال حاضر خاکعلی را به همراه دارد در حوزه مدیریت شهری سوابق و تجارب خوب و ارزنده ای دارد که ما را نسبت به شتاب بخشیدن به روند توسعه ،عمران و آبادی شهر شال امیدوار ساخته است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل