درخواست داود محمدی از وزیر جهاد کشاورزی؛ دامهای وارداتی را در کشتارگاه زیاران آبیک ذبح کنید

داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مکاتبه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواست با توجه به واردات دامهای خارجی ترتیبی اتخاذ گردد تا جهت ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در منطقه آبیک، ذبح و کشتار این دامها در کشتارگاه زیاران آبیک انجام گیرد.
ارسال شده توسط hamshahriiiii | متن کامل