خدمات ارائه شده توسط مخابرات منطقه قابل قبول و کارنامه قابل دفاعی است

داود محمدی نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: خدمات ارائه شده توسط مخابرات منطقه قابل قبول و کارنامه قابل دفاعی است.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل