هرچه توان داریم برای حل مشکل تولیدکنندگان بکار خواهیم گرفت

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان مردانه در حمایت از نظام ایستاده اند و ما وظیفه داریم با همه توان خود برای رفع موانع تولید و حمایت از صادرکنندگان تلاش کنیم.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل