معاون اقتصادی استاندار قزوین: با بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات برخورد می شود

منوچهر حبیبی: با بانک های متخلف که از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند، برخورد می شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل