ساخت صدها فیلم و مستند در سایه انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با ایجاد بستر مناسب برای هنرمندان، ۶۶۰ فیلم کوتاه و مستند به همراه پنج فیلم بلند در قزوین ساخته و تولید شده که بسیاری از آنها در جشنواره های ملی و برخی نیز در جشنواره های فراملی حائز مقام شده اند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل