ایران و اندونزی، تفاوت از زمین تا آسمان

می‌توان با اتخاذ تصمیمات داخلی و خارجی مدبرانه، احترام متقابل بین‌المللی، بی‌طرفی در منازعات سیاسی جهانی، جلب تیم کارآزموده و نخبه در اداره کشور، آرامش کلامی و به دور از نمایش‌های روزانه رسانه‌ای، تمرکز بر پیشرفت داخل، تمکین به قواعد و قوانین بین‌المللی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع به سطح اندونزی در توسعه خارجی و داخلی رسید.
ارسال شده توسط PARS | متن کامل