داود محمدی : مردم ‌از گرانی گوشت گله‌مند هستند

رئیس کمیسیون‌اصل ۹۰ گفت: بحث مربوط به گرانی گوشت قرمز موجب نارضایتی مردم شده و بخش اعظمی از مردم از این موضوع گله‌مند هستند.
ارسال شده توسط مجمع نمایندگان استان | متن کامل