حاشیه های پررنگ تر از متن نشست خبری در الوند؛//آیا باید خبرنگاران تاوان مسائل درست و یا نادرست و به حق یا ناحق مطرح شده در تریبون های مختلف شهر الوند را پرداخت کنند ،// پرسشگری وظیفه خبرنگار است و پاسخگویی رسالت مسئولان است

((شما افکار عمومی استان را مدیریت می کنید و یا نمایندگی می کنید)) پاسخ بنده این بود ((بنده مسائل و موضوعات افکار عمومی را انتقال می دهم )) که وی مجدد پاسخ داد(( این نیست که شما بیان می کنید )) که بنده مجدد بیان کردم (( بخشی از افکار عمومی همین است که بنده بیان می کنم شما می خواهید بپذیرید یا خیر ))
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر