با صدور دستور قضایی؛ سرپرست شهرداری الوند نیامده رفتنی شد// حاشیه های که در الوند پایانی ندارد

بنا به گفته یک منبع آگاه، با صدور دستور نظارت قضایی برای سرپرست شهرداری الوند توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، دادستان قزوین در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای‌شهر الوند اعلام کرده در اسرع وقت، اقدامات قانونی برای تعیین سرپرست جدید شهرداری الوند انجام شود. گفتنی است، بیش از یک‌هفته نیست که عیوض ذاکری با رأی اعضای شورای‌شهر الوند به سمت سرپرستی شهرداری الوند منصوب شده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل