نادری بخشدار مرکزی شهرستان بوئین زهرا: همزمان با دهه فجر ۶۳ پروژه با بیش از ۲۲ میلیارد تومان اعتبار در بخش مرکزی افتتاح می گردد.

مهندس امیر نادری بخشدار مرکزی شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما ضمن تبریک چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت : عدد چهل در فرهنگ ما یعنی مرحله ای پختگی و رشد کامل است لذا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علی رغم تمامی توطئه های دشمنان با عزت و سربلندی به مرحله ای از حیات خود رسیده است که حتی تند بادهای حوادث نیز گزندی به درخت تنومند و پربارانقلاب وارد نخواهد ساخت. وی ادامه داد: امروز در حالی وارد چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم که نظام جمهوری اسلامی با رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری و حمایت و همراهی همیشگی مردم به فصل دیگری از شکوفایی ، پویایی و عزت و سربلندی دست یافته است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل