امینی بخشدار دشتابی:بهره برداری۶۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷میلیارد تومان همزما ن با دهه فجر در بخش دشتابی

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در بخش دشتابی گفت : در ادامه خدمات رسانی دولت تدبیر و امید تعداد ۶۲ پروژه مختلف همزمان با دهه فجر در بخش دشتابی آماده بهره برداری و کلنگ زنی شده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل