راه‌اندازی۳۶۰اورژانس اجتماعی در کشور/شناسایی فرزندان نخبه بهزیستی

حبیب الله مسعودی فرید درسفر یک روزه به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر ۶۵۰ مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در بهزیستی داریم که تعداد ۶۱۰ مرکز توسط خیرین اداره می شود و بقیه شیرخوارگاهها توسط دولت مدیریت می شود که خیرین در این زمینه هم نقش مهمی دارند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل