کتاب قزوین ۵۷، روایت قزوینیان در فجر ۵۷

قزوین در طول روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز به فرموده رهبر کبیر انقلاب اسلامی، از شهرهایی بود که خرابی و مصیبت از اکثر جاها درش بیشتر واقع شد؛ لذا مردم این شهر با حضور ارزشمند خود، حماسه‌های ماندگاری را رقم زدند که امروزه با ورق زدن برگ برگ "کتاب قزوین ۵۷" می‌توان آن را مرور کرد.
ارسال شده توسط الف . انصاری | عکس های بیشتر