از یک واحد دامداری در شهرستان بو ئین زهرا

حجتی وزیر جهادکشاورزی در ادامه سفر به استان قزوین از یک واحد گاو شیری در شهرستان بویئن زهرا بازدید کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل