از یک گلخانه در شهرستان بویئن زهرا افتتاح شد

درمراسمی با حضور حجتی وزیر جهادکشاورزی بهره برداری از یک واحد گلخانه در شهرستان بویئن زهرا آغاز شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل