وسعت گلخانه های کشور به ۱۵ هزار هکتار رسیده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با رویکرد جدید وزارتخانه در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی وسعت گلخانه های کشور تاکنون به ۱۵ هزار هکتار رسیده و با ظرفیت موجود این میزان تا ۴ برابر قابل افزایش است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل