‍ رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر از افزایش بودجه سازمان آتشنشانی در سال آتی خبر داد.

دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در جلسه علنی پارلمان محلی در خصوص لایحه بخشش تاخیر و تادیه، گفت:
ارسال شده توسط آرام راد | متن کامل