خدایاری معاون برنامه ریزی فرماندار بوئین زهرا:نظارت بر بازار، خصوصا توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم ،توسط دستگاههای ذیربط باید به صورت هدفمند باشد.

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بوئین‌زهرا به ریاست خدایاری معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل