انصاری بخشدار رامند:خانواده ها نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن سبک زندگی سالم در کودکان دارند

جلسه شورای سلامت بخش رامند با حضور کارشناسان بهداشت و محیط زیست و آبفار به ریاست انصاری بخشدار برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل