برجام و FATF کشور را از پیشرفت باز می‌دارد

امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه گفت: انقلاب در ۴۰ سالگی خود با قدرت به مسیرش ادامه می‌دهد.
ارسال شده توسط قزوین Qazvin | متن کامل