باغستان هزار ساله و امیدی که نیست!

سینه جلو می‌دهد و می‌گوید: «من از بچگی در بیابان بودم عمرم را پای این باغستان گذاشته‌ام.» متوجه می‌شوم که باغداران به باغستان می‌گویند بیابان! «مهدی قارا عباسی» با اشاره به قدمت باغ‌هایش ادامه می‌دهد: قدمت این درختان را حتی تا ۶۰۰ ـ ۷۰۰ سال هم تخمین زده‌اند. کنار درختی در مجاورت «چاه خانه» باغستان قارا عباسی ایستاده‌ایم که عمر درخت را در حدود ۴۵۰ سال می‌شمارد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل