وزیر جهادکشاورزی وارد استان قزوین شد

وزیر جهادکشاورزی برای افتتاح ۱۳۰ طرح عمرانی - تولیدی کشاورزی وارد استان قزوین شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل