در صحن علنی پارلمان محلی صورت گرفت؛ تقدیم بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری به شورای شهر قزوین

بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری در صحن علنی پارلمان محلی تقدیم شورای شهر قزوین شد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل