درآستانه تدوین دخل و خرج شهرداری؛ شهرداری‌ها در خطر دولتی شدن؟

امسال نیز مانند هرسال لایحه بودجه سال آینده کل کشور تهیه شده و برای بررسی، آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، در این لایحه سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده به جای اینکه به حساب خزانه واریز شود به تشخیص استان توزیع می‌شود، این موضوع انتقاد رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران را در پی داشت تا جایی که مجید فراهانی دولت را به دست‌اندازی به سهم شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۹۸ متهم کرد. فراهانی در اظهارات خود گفته است: در بودجه ۹۸ پولی که به شهرداری‌ها تعلق دارد، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گذاشته می‌‌شود و این شورا الزام ندارد مقدار مشخصی به شهرداری تخصیص بدهد؛ از سوی دیگر تشریفات دولتی بر این امر حاکم می شود و فرآیند پیچ در پیچ دولت که مراحل بسیاری دارد. این فرآیند علاوه بر این که زمان بر است، می‌تواند فسادآور باشد و به طور قطع بر میزان اعتبار اختصاصی به شهرداری نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. او، این کار را حرکتی به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها دانسته و بیان کرده‌است: وضع عوارض از اختیارات قانونی شوراست. توزیع و تخصیص سهم شهرداری مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است؛ چراکه مستقیما سهم شهرداری‌ها نادیده گرفته شده است. به گفته رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران،شهرداری ها در حال حاضر با چالش کسری بودجه مواجه هستند و این وضعیت بر آن دامن می‌زند به طوری که بیشترین مشکل برای شهرداری‌های کوچک ایجاد می شود. حال با این رویکرد، باید دید شهرداری قزوین که کار تدوین بودجه سال ۹۸ را در در دستور کار دارد، چه راهکارهایی برای مواجهه با مشکلات احتمالی و کسب درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده خود پیش بینی کرده‌است.
ارسال شده توسط نوشین عطاری | متن کامل