روایتی متفاوت از گرانی این روز‌های گوشت قرمز در قزوین + فیلم

این گزارش، روایتگر یکی از علت‌های گرانی گوشت در بازار این روزهاست.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل