ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان قزوین

استان قزوین ظرفیت و فرصت‌های خوبی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و حتی اقتصاد دانش‌بنیان دارد، شناسایی این زمینه‌ها و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری و کارآفرینی می‌تواند باعث پیشرفت و توسعهٔ استان شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل