مشکل در بخش تربیت دینی است نه ترویج فرهنگ دین

ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی | متن کامل