استاندار قزوین: رسانه در جهت‌دهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری موثر است

استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت نقش رسانه گفت: رسانه علاوه بر بحث اطلاع رسانی در جهت دهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع بشری موثر است.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل