نخستین دوره نمایش آموزش مدیریت پسماند ویژه مهد کودک های قزوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛ امینی افزود: در این برنامه، هنرمندان با نمایش موزیکال و شاد،به آموزش مفاهیم مهم مدیریت پسماند از جمله تفکیک زباله از مبدا و جداسازی پسماند خشک از تر، به کودکان پرداختند. امینی با اشاره به اهمیت نهادینه کردن باورهای زیست محیطی در بین کودکان، عنوان کرد: اجرای اینگونه برنامه ها، تاثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در بین رده های سنی کودک، دارد. پایان پیام.
ارسال شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین | متن کامل