سالانه ۱۸ میلیون تن نهاده در کشور مصرف می شود

مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت : سالیانه بیش از ۱۸ و نیم تن نهاده در کشور مصرف می شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل