تامین کالاهای اساسی و مهم مردم از اولویت های اساسی استان است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری قزوین گفت : تامین کالاهای اساسی و مهم مردم از اولویت های اساسی و ضروری استان است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل