۲۰ درصد تولید واحدهای مرغ تخمگذاراستان با قیمت مصوبه عرضه می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :در راستای حمایت مصرف کنندگان ۲۰ درصد تولید واحدهای مرغ تخمگذار با قیمت مصوبه در این استان عرضه می شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل