ساکنان معلول تعاونی مسکن مهر قزوین بدون آسانسور!

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مرضیه اردکانی: در یک روز سرد و برفی همراه با گروهی از خبرنگاران قزوینی، میهمان جمعی گرم ساکنین تعاونی مسکن مهر معلولین درشهرک مهرگان قزوین می شویم. جمعی کم توقع و بی ادعا که علت این دعوت از رسانه ها را آماده نشدن آسانسور این مجتمع ۶ طبقه، بعد از سکونت چند ساله آنها در این مکان عنوان می کنند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل