مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین اظهار کرد: جشنواره ابوذر که خود را متعلق و محصول انقلاب اسلامی دانسته و دغدغه انقلاب را دارد، زمانی می‌تواند اثرگذاری داشته باشد که در کنار نقاط قوت، آسیب شناسی انقلاب را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: دست اندرکاران جشنواره ابوذر باید به این نکته توجه داشته باشند که خود انقلاب اسلامی این اجازه را می‌دهد که ما بتوانیم در کنار تببین دستاوردها، آسیب‌ها و کاستی‌های انقلاب را نیز بیان کنیم./باید اینگونه اندیشید که اگر رسانه‌ها، دغدغه انقلاب و نظام اسلامی را نداشتند قطعا به آسیب‌های آن نیز نمی‌پرداختند و اساسا نسبت و حساب خود را از انقلاب جدا می کردند، لذا بیان چالش‌ها و نقاط ضعف نباید به عنوان توطئه، نکته ای منفی یا اساسا بعنوان دشمنی، تفسیر و تحلیل شود.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل