رسانه‌های حاشیه‌ساز!

حسن شکیب زاده:.. و اما اگر «رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند»، مگر نه این است که برخی از میرزا بنویسان، حداقل سوژه‌هایشان را از تقابل همین مدیران انتخاب می‌کنند؟ در واقع وقتی ریاست شورای شهر در گفت‌وگو با همین خبرنگار، خطاب به مسئولین شورای عالی معماری شهرسازی کشور می‌گوید: «بی‌خود کرده‌اند که مصوبه جدید داده‌اند»؛ اگر مصداق ایجاد حاشیه و تقابل بین مدیران نیست؛ پس چیست؟
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل