کودک همسری، محصول فقر فرهنگی و اقتصادی

کودک همسری پدیده ای است که کارشناسان حوزه اجتماعی اعتقاد دارند دلیل اصلی آن را باید نتیجه و محصول فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده ها دانست./ ثبت ۴۷۷ ازدواج دختر قزوینی در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل